Kauas on pitkä matka

Author: | Posted in Uncategorized No comments

Geografiassa on viehättävä sekoitus todellista, objektiivista, ja sitten tulkinnanvaraista, subjektiivista tuntumaa. Tällainen riitasointujen ja keskenään yhteensopivien vastaparien välinen kanssakäymnien on aina kiehtonut ihmistä – ja toden totta, siitä tulee syvyttä asioihin ja perspektiiviä pidemmälle kuin moni tohtii kurkistaa. Kartta ei välttämättä tiedä tulkinnasta mitään eikä tietojärjestelmäkään sen kummemmin korvaansa loksauta sille joka kokee jonkin asian toisella tavalla kuin toinen. Geografinen tietojärjestelmä on kuin yksinapainen jumala, se on vain ja odottaa muiden tulevan luokse, jos he näin haluavat. Geografisen tietojärjestelmän jumalallista asemaa vahvistaa sen ympärille asetellut velvoittavat käytännöt, jotka varmistavat sen, että järjestelmän luoma tieto ja todellisuus tulee käyttöön ja pitää paikkansa raportoinnin kohteena ja “tilapäivityksien” vastaanottajana.

Ihmisen maailma on kuitenkin eri asia kuin universumi ja yleiset lainalaisuudet. Monet yleisistä lainalaisuuksistakin saattavat olla enemmänkin tilanteen mukaan perusteltuja ja käytännönläheisiä, sellaisia joilla varmistuu että lentokoneet lentää ja satelliitit pysyy radallaan. Mutta siitä, ovatko ne todella yleisiä ja lain kaltaisia universaaleja, jumalallisia, totuuksia, siitä voidaan olla montaa mieltä. Yleisten hyväksyttyjen periaatteiden kyseenalaistaminen tietysti saattaa joillekin olla hankala paikka, ja joskus hyvästäkin syystä siitä kannattaa pitäytyä, mutta tosiasia silti on se, että vaikka kuinka ihmistä kiehtoo tuon myyttisen todellisuuden koskettelu, mallintaminen ja esille paneminen, kaikki yritykset tähänkin saakka ovat lopulta pelkistyneet vajaiksi ja hetkellisiksi kuvauksiksi siitä mistä ne väittävät omaavansa kaiken kattavan, edustavan ja yltäkylläisellä tavalla kokonaisvaltaisen tiedon ja kokemuksen.

Kartta ja tietojärjestelmä sekin joutuu samoin lopulta tunnustamaan ettei sen tieto ole kuin hetkellistä ja käytännönläheistä, vaikka monenmoista mittatikkua ja teoriaa on kehitelty mallintamaan todellisuudesta yleisiä lainalaisuuksia. Geografinen tietojärjestelmä, tai oikeammin, geografisen, maastoa, tiloja ja paikkoja koskevan tiedon, datan, käsittelyjärjestelmä, joutuu vastaamaan globalisaation tuomaan haasteeseen. Tässä haasteessa on kyse siitä, että imperialistiset yksinapaiset näkemykset väistämättä asettuvat vastahankaan paikallisten alueellisten sekä uusien esiin tunkevien hallintomallien kanssa. Tai, eivät välttämättä asetu asettumalla, mutta kun kullakin on omat intressit jotka ovat keskenään osin päällekäisiä, lienee väistämätöntä, että näiden kolmen ryhmän, ellei muidenkin, tulee jotenkin voida muodostaa kantansa toiseuteen sekä ratkaista aiheutueet intressiristiriidat.