Uncategorized Archive

Ikuiseksi kiertyvä tasainen pinta

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Geografian ongelma on pysähtyneisyys ja toisaalta moniulotteisen maailman mallintaminen pelkistetyssä muodossa. Kaikenlainen jatkuvan liikkeen pysäyttäminen ja otteen ottaminen antaa vain hetkellisen ja vajaan näkökulman kokonaisuudesta. Samoin käy moniulotteisen kokonaisuuden, kun siihen luodaan jonkin näköisiä projektioita tai näkökulmia. Geografialla ei ole vastauksia perimmäisiin kysymyksiin, eikä tarvitsekaan olla, mutta siihen uskollisesti

Koordinaatiston komeimmat puolet

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Kolmella akselilla suuri osa maailmaa mallintuu, vaikka tarvitaankin vielä muutama lisää ennen kuin kokonaisuus muodostuu läheskään vakuuttavaksi tai kattavaksi. Vakuuttavasta ulkomuodostaan ja käytännöllisyydestään huolimatta tavallinen koordinaatistotieto kaipaa rinnalleen uusia tietomuotoja. Todellisuus taipuu harvoin ja ehkä vain vaivoin yksiselitteisiin ja karkeisiin, staattisiin, tietorakenteisiin. Maailmassa tapahtuu vivahteita ja variaatioita, mikä tuo

Tulevaisuuden ennustamisesta hullaantuminen

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Geografisien tiedon käsittelyjärjestelmän oleellisuus, erityisesti sen automatisoinnin etujen osalta tuo esiin erään seikan joka on aina kiehtonut vallanpitäjiä. On se kiehtonut tavallisia ihmisiäkin, mutta vallanpitäjille sillä on ollut erityinen rooli. Tulevaisuuteen kurkistamalla vallanpito on saanut konkreettisia kustannushyötyjä, mutta myös etumatkaa suhteessa alamaisiinsa. Tulevaisuus onkin siten, samoin kuin sattuma, asioita

Geografisen tiedon käsittely

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Globaalin kybertilan hallinnan edellytyksenä on vahvasti automatisoitu, kustannustehokas ja toimiva tiloja, paikkoja ja näiden välistä dynamiikkaa koskevan tiedon käsittely ja hallinta. Kaiken kukkuraksi tämän käsittelyn tulee olla kohtuullista, ihmisarvoa edistävää, reilua ja kaikin tavoin oikeudenmukaista, kuten hallinnon ja vallanpidon yleensäkin tulee olla. Kattia kanssa – globaalin kyberhallinnon infrastruktuuria ja toimintoja

Paikka- ja tilatiedon turvallisuus

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Geografisen tiedon käsittely on paitsi hyödyllistä sekä liiketoiminnalle että monille yksityisille tai viranomaisille, niin se muodostaa samalla myös houkuttelevan hyväksikäytön kohteen ja haasteen vallanpidolle. Paikkatiedot ja seurantamekanismit ovat valuuttaa niin valtion virastoille kuin voroille, vieraan vallan tiedustelulle, niin muodoin myös mafialle sekä korruptoituneelle turvallisuuspalvelulle. Paikkatiedon keräämisen ja saatavuuden mahdollistaville

Geografia voi tuoda valoa pimeyteen

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Tietoverkkojen katvealueet muodostavat erityisen ongelmapaikan vallanpidolle. Siinä missä entinen vanha valtio pääsi kääntämään jokaisen kiven kuin tuosta vaan, jossei aivan helposti niin ainakin pienellä yrittämällä, uusi kybertila toi useita notkoja ja kanjoneita, joissa ei päivä paista eikä koppalakkeja näy. Geografiset tietojärjestelmät ennen kaikkea omaavat kyvykkyyden tuon pimeyden hälventämiseen. Vaikka

Pieniä askelia suurkaupungeissa

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Automaattinen paikkadatan käsittely lähentää ja tasoittaa kokoeroja. Kyvykkäänä kuin mikä, se laskee etäisyydet tarkasti, mittakaavasta huolimatta ja yli vähän rosoisemmankin pinnan. Olipa sitten matka linnuntietä tai mitä. Kumpujen ohi, laaksoja pitkin tai muutamankin huojuvan tammen rungon välistä, miten vaan, geografisen tietojärjestelmän kaikkivoipainen näkemys ja operointikyky koskettelee todellisuutta likeemmältä kuin

Kauas on pitkä matka

Author: | Categories: Uncategorized No comments
Geografiassa on viehättävä sekoitus todellista, objektiivista, ja sitten tulkinnanvaraista, subjektiivista tuntumaa. Tällainen riitasointujen ja keskenään yhteensopivien vastaparien välinen kanssakäymnien on aina kiehtonut ihmistä – ja toden totta, siitä tulee syvyttä asioihin ja perspektiiviä pidemmälle kuin moni tohtii kurkistaa. Kartta ei välttämättä tiedä tulkinnasta mitään eikä tietojärjestelmäkään sen kummemmin korvaansa loksauta