Koordinaatiston komeimmat puolet

Author: | Posted in Uncategorized No comments

Kolmella akselilla suuri osa maailmaa mallintuu, vaikka tarvitaankin vielä muutama lisää ennen kuin kokonaisuus muodostuu läheskään vakuuttavaksi tai kattavaksi. Vakuuttavasta ulkomuodostaan ja käytännöllisyydestään huolimatta tavallinen koordinaatistotieto kaipaa rinnalleen uusia tietomuotoja. Todellisuus taipuu harvoin ja ehkä vain vaivoin yksiselitteisiin ja karkeisiin, staattisiin, tietorakenteisiin. Maailmassa tapahtuu vivahteita ja variaatioita, mikä tuo elämiseen väriä ja välskettä, ja olisi tietysti asiatonta ja tarpeetonta jos tämä kaikki jäisi tietojärjestelmältä huomioon ottamatta osana tiedon prosessointia ja erityisesti esim. ennusteiden tai muiden tulevaisuutta koskevien lausuntojen muotoilua.

Vanhat jäykät tietorakenteet ovat viime vuosina saaneet kovasti mainetta ja kunniaa. Maailmanluokan mittakaavassa toimivat tietokannat kohtaavat välttämättä ainakin kaksi merkittävää ongelmaa: hajautetut transaktiot ja epäyhtenäiset tietorakennevaatimukset. Nämä siis sen lisäksi, että paikkadatan rakenne itsesään joutuu kohtaamaan hankalat ja muuntuvat rakennevaatimukset. Jos ja kun tietyn tilan tai dynamiikan piirteet saadaan mallinnettua ja abstrahoitua riittävällä tasolla, voi hyvin ollakin, että olosuhteet ovat kovin erilaisia siellä missä elämä on toisenlaista ja asiat ehkä yhdestä näkökulmasta katsoen väärin päin.

Automaatio kaipaa kuitenkin vakaita rakenteita, joissa toteutuu yhtenäisyys ainakin siinä määrin että keskinäiset operaatiot ovat mahdollisia ja verrannollisuus toteutuu. Tämän toteuttamisessa on kaksi mahdollista lähestymistapaa, joko alkupään rosoisen todellisuuden tasoittaminen keinolla millä hyvänsä, tai jälkikäteen tapahtuva heurististen menetelmien hyödyntäminen jolla epämääräisestäkin datasta tuotetaan ulos riittävän tarkkoja, muttei täydellisiä, johtopäätöksiä. Erityisesti heikkojen signaalien ja ilmiöiden tunnistaminen osana oppivia ja ennustavia menetelmiä on tärkeä osa siirtymistä raa’asta koordinaatistoon pakottamisesta kohti pehmeitä analyysejä.

Ennen kuin kukaan nostaa kuitenkaan geografisia järjestelmiä tai niihin liittyvää tiedon käsittelyä ylimmälle jalustalle, on hyvä olla nöyrästi ja muistaa niiden asema teollisessa ja kaupallisessa tuotannossa, sekä vallanpidon symboleina. Elämä itsessään, kaikkine piirteineen ja vivahteineen, tuskin mahtuu kokonaisselittävien teorioiden puitteisiin. Globaalien geografista tietoa tehokkaasti käsittelevien tietokantojen ja järjestelmien, sekä näiden tekemien ennusteiden ja tulevaisuutta koskevien lausuntojen kanssa tulee siis olla tarkkana – ne kun itse eivät osaa vastustaa kyber-tyrannian tai despootin muodostumista, sellaisen joka yrittäisi päästä maailman valtiaaksi ja väittäisi kykenevän hallita ajan sekä ikuisuuden.