Ikuiseksi kiertyvä tasainen pinta

Author: | Posted in Uncategorized No comments

Geografian ongelma on pysähtyneisyys ja toisaalta moniulotteisen maailman mallintaminen pelkistetyssä muodossa. Kaikenlainen jatkuvan liikkeen pysäyttäminen ja otteen ottaminen antaa vain hetkellisen ja vajaan näkökulman kokonaisuudesta. Samoin käy moniulotteisen kokonaisuuden, kun siihen luodaan jonkin näköisiä projektioita tai näkökulmia. Geografialla ei ole vastauksia perimmäisiin kysymyksiin, eikä tarvitsekaan olla, mutta siihen uskollisesti tai perimmältään nojaavissa argumenteissa tulee ottaa huomioon geografian välineellisyys. Tämä puutteellisuus leviää tietysti myös automatisoituihin tietojärjestelmiin, jossa tuon maailman edustavia tietoja prosessoidaan. Johtopäätökset vajaista tai yksinkertaistavista lähtöarvoista voivat olla parhaimmillaankin vähemmän kuin mitä lähtöarvot olivat. Maailmalaajuisen ennustamisen ja heuristisen prosessoinnin ytimessä onkin täydellisyysolettamasta luopuminen – eli että vähempikin riittää.

Asiat, joihin ei saada varmuudella selkoa, kuten vaikkapa reittivalinnat tai käyttäytyminen tulevaisuudessa, houkuttelevat ja kutsuvat luokseen toisenlaisia selityksiä ja vakautta. Yksi hakee vastausta ihmismielestä, toinen tutkii eläimiä. Jollekin kyse on vapaasta tahdosta, järjestä ja joku näkee kaiken ennalta sanellun. Tilastolliset menetelmät laittavat monen suut ammolleen ja koneoppivat algoritmit kääntävät päitä ja pistävät lääkäreihinkin vipinää. Tärkeintä on, että selitys on vakuuttava että se ainakin jossain määrin näyttää toimivan. Haitallisten sovellustenkin etsimistä tehdään ennustamalla niiden käyttäytymistä, vaikkei sovelluksen suorituksen lopputulosta mitenkään voi ennalta ilman suorittamista päätellä. Todennäköisyyksiä voi sanella, tuottaa tulevaisuuteen ulottuvia lausumia, mutta kuten pörssikaupassa, futuurien myymisessä, ennustamisessakin tulee olla rehellinen ja kertoa kuulijalle miten heikkoa jää missäkin kohtaan on.

Geografinen representaatio on välttämättä osittainen ja rajattu otos äärettömästä ja kaoottisesta. Itsessään se näin yrittää ottaa selittäjän paikkaa, tarjota ihmisille välineen ymmärtää ja olla aloillaan. Tietojärjestelmä joka leipoo tuloksia olettamuksiin perustuen, ennustaa tulevaa, jakelee tuomioita tai ehkäisee ennalta, väistämättä joutuu ottamaan moraalisen kannan kysymykseen oheisvaurioista, vääristä tulkinnoista ja vaillinaisesta todellisuuden hahmottamisesta. Tähän saakka, kun tätä kirjoitetaan, ei geografisen tiedon käsittelyjärjestelmistä laajemmin julkisuudessa kiinnostuneet tahot ole kovasti kiinnittäneet huomiota muuhun kuin käytännöllisiin, triviaaleihin, argumentteihin ja ilmaisen juuston ongelman ohittamiseen.

Näin me toivotamme tervetulleeksi kriittisen geografian, kriittisen globaalien tietojärjestelmien tarkastelun, sellaisen jossa magiikka ja ennustaminen kahlitaan eikä kenenkään ajatella voivan nousta yhdeksi totuudeksi valtaistuimelle. Tässä asioita maailman kybermaantieteen, vallanpidon, genetiikan ja sen sellaisten parissa käyskenteleville. Tervetuloa vieraisiin maihin!