Langattoman verkon suunnittelu – Kiinteän verkon laajentaminen

Author: | Posted in Teknologia No comments

Langattoman verkon suunnittelu on keskusten ja linkkien asettelun luominen ympäristössä verkon saatavuuden ja halutun virtauskapasiteetin varmistamiseksi. Langattoman verkon suunnittelu eroaa suuresti lankaverkon suunnittelusta hyödyntämällä joitain alan edistyneimpiä RF-suunnittelusarjoja ja prosessitekniikoita. Langattoman verkon suunnittelu perustuu ensisijaisesti ennakoituun asiakastiheyteen, haluttuun peittoalueeseen ja liikenteen kysyntään. Langaton suunnittelu on yksi haastavimmista sähkötekniikan osa-alueista, ja langattoman suunnittelun ongelmien ratkaisemisesta kykenevien ihmisten odotetaan pahentuvan seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.

Kodin langattoman verkon toiminta

Langattomat viestintäverkot ovat välttämättömiä viestinnän tarjoamiseksi matkaviestinkäyttäjille, ja vaikka radioviestinnästä on hyötyä hyvän kattavuuden tarjoamiselle laajalla alueella, niiden avulla saavutettavat tiedonsiirtonopeudet ovat rajalliset verrattuna tiedonsiirtonopeuksiin, jotka voidaan saavuttaa kiinteät verkot. Langaton on luonnostaan ​​jaettu media, ja langattomien Ethernet-yhteyksien tarjoaminen sijaintien välillä on erittäin houkutteleva kustannussäästöjen vuoksi. Langattomia verkkoja voidaan käyttää vierekkäisten rakennusten linkittämiseen toisiinsa tai yhteyksien luomiseen enintään 10 mailin etäisyydelle toisistaan. Langattomat lähiverkot voivat myös laajentaa kiinteän verkon ulottuvuutta tarjoamalla yhteyden, jota verkko ei aiemmin ollut käytettävissä. Langattomat lähiverkot ovat ihanteellisia käytettäväksi toimistorakennuksissa, lattian valmistuksessa, terveyskeskuksissa tai kampuksilla, ja ne voidaan mukauttaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Tapauksissa, joissa johdotus ei ole vaihtoehto, langattomia lähiverkkoyhteyksiä voidaan käyttää myös rakennuksissa, kuten historiallisissa rakenteissa, avotiloissa tai suljetuissa tiloissa.

Langattomat lähiverkkojärjestelmät kuin tavallisesti voidaan asentaa yhdessä päivässä ja integroida saumattomasti olemassa oleviin verkkoihin. Langaton verkko muodostaa virtuaalitoimiston kaikkialla maailmassa, ja langaton video pystyy luomaan etäluokkia, etäkoulutustiloja ja etäsairaaloita kaikkialla maailmassa. Langaton tekniikka antaa myös kehitysmaille mahdollisuuden rakentaa viestintäverkkojaan nopeasti ja edullisesti ohittamalla kiinteän infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät korkeat kustannukset ja viivästykset.

Langattomien yhteyksien hyödyntäminen

Langattoman viestintäjärjestelmän suunnittelu riippuu monimutkaisten teknisten analyysien joukosta, joka vaatii huomattavaa asiantuntemusta ja kokemusta radiotaajuus- ja verkkoviestinnässä sekä perusteellisen tietämyksen sovellusvaatimuksista. Langattoman verkon suunnittelu on tärkeää sen varmistamiseksi, että kokoonpano on määritetty oikein, jotta langaton liikenne voi liikkua tehokkaasti kiinteän verkon yli. Langattomien verkkojen suunnittelu ja integrointi kiinteisiin verkkoihin on erittäin tärkeää verkon yleisen luotettavuuden ylläpitämiseksi.

Perinteiset langattoman verkon mallit perustuvat yhden kotirekisterilistan (HLR) hyödyntämiseen jokaiselle langattomalle verkolle, mutta kasvunäkökohdat ajavat huomioon useita HLR-topologioita. Yksi langattoman verkon suunnittelun päähaasteista on tehokas liikkuvuuden hallinta, johon voidaan vastata sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Paras tapa toteuttaa langattoman verkon suunnittelu on ymmärtää täysin sen tasapaino, kattavuus ja kapasiteetti. Ajan myötä yhä useampi langaton muotoilu alkaa tulla markkinoille johtuen kuluttajien kasvavasta kysynnästä langattomalle elämälle.