Tulevaisuuden ennustamisesta hullaantuminen

Author: | Posted in Uncategorized No comments

Geografisien tiedon käsittelyjärjestelmän oleellisuus, erityisesti sen automatisoinnin etujen osalta tuo esiin erään seikan joka on aina kiehtonut vallanpitäjiä. On se kiehtonut tavallisia ihmisiäkin, mutta vallanpitäjille sillä on ollut erityinen rooli. Tulevaisuuteen kurkistamalla vallanpito on saanut konkreettisia kustannushyötyjä, mutta myös etumatkaa suhteessa alamaisiinsa. Tulevaisuus onkin siten, samoin kuin sattuma, asioita jotka suvereeni nimenomaan haluaa säilyttää itsellään. Geografialla on tässä tärkeä rooli. Automaattinen tilallisen tiedon ja sen sisäisen dynamiikan käsittely varmistaa, että suvereenilla on ylempi käsi koskien siitä mitä tilassa tulee tapahtumaan, tai että miten se yhtäkkiä muuttuu. Jos kumpaakaan näitä kyvykkyyttä sattuisi alamaisilla olemaan liiaksi, muodostavat he uhan jolle ei välttämättä löydy pitkäjänteistä suopeutta käytännön asioissa. Geografisen tiedon käsittelyjärjestelmä siten ylläpitää suvereenin mahdollisuutta tehdä vakuuttavia tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Tämä tulevaan suuntaava lausuminen on erityisesti viime vuosina saanut lisää jalansijaa globaaleissa tietojärjestelmissä, mutta myös esim. genetiikan osalta.

Tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa piilee kuitenkin aina merkittävä epävarmuus. Geografisen tiedon käsittelyjärjestelmän yksi sosiaalipoliittisista funktioista on nimenomaan tuon epävarmuuden häivyttäminen. Vakuuttavaan ja yksityiskohtaiseen geografisen ja tilallisen tiedon keruu- ja käsittelyjärjestelmään liittyy todistusvoimaa ja uskottavuutta joka lujittaa valtaistuinta ja vähentää soraääniä. Varsinaisesti ei ole välttämätöntä, että ennusteet tai lausumat olisivat tosia, tärkeintä on että ne ovat kelvollisesti syntyneet ja noudattelevat kuuliaisesti asetettuja viitekehyksiä ja puitelinjoja. Automaattinen tietojenkäsittely, erityisesti sen osalta miten kerätyn tiedon määrä, kattavuus ja löyhistäkin sidoksista koostuvat kokonaisuudet, ovat synnyttäneet menetelmiä jotka ylittävät aiemmat tietäjien, maagikkojen tai neuvonantajien heppoiset näkemykset, ainakin mitä tulee niiden tuottamien tulevaisuutta koskevien lausuntojen yleiseen uskottavuuteen ja vakuuttavuuteen.

Ennusteiden kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana, vaikka vallanpidolle niiden todenperäisyydellä saattaa olla vain toissijainen funktio. Tulevaisuutta koskevien lausuntojen antaminen on kuitenkin usein rajattu vain hallitsijan yksinoikeudeksi, joten sille lankeaa tietty yleinen vastuu sellaisen käyttämisestä jatkotoimenpiteiden perusteena. Samoin tämä vastuu ulottuu tällaisia ennusteita tuottavien taholle, vaikkapa jos tällaisia ennusteita käytetään sodankäynnin, kansanmurhan, geneettisen manipulaation, eugeniikan tms. edistämiseen. Toisaalta, lienee sanomattakin selvää, ettei monikaan hallitsija tällaista kritiikkiä hyvällä katso, sillä sellainenhan vain murentaisi sen itsensä jalustaa ja symboleiden vaikuttavuutta.